Ağır bakıma ihtiyaç duyan hastaların hastane sonrası eve çıkış süreçlerinde ev ortamının hasta şartlarına uygun hale getirilmesi, mevcut cihazların ve hasta yatağının kurulumu hizmetidir.