İhtiyacına göre sağlıkçı ya da hasta bakıcı eşliğinde sabah evden çıkış saatinde başlayıp gideceği kurum kuruluşa götürülüp gerekli muayene kontrol ve süreçle ilgili laboratuvar radyoloji işlemleri ile ilgili takibi gerçekleştirip sonuçlarını takip edip işlemleri akışa göre sonuçlandırıp süreç bitiminde tekrar evine kadar eşlik ederek görevi sonlandırdığı sağlık kuruluşları ile ilgili gelişen günü birlik ihtiyaçlar halinde sunulan hizmettir.